Một este có CTPT là C4H8O2. khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 

A.

C2H5COOCH3

B.

CH3COOC2H5

C.

HCOOC3H7

D.

C3H7COOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3COOC2H5

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...