Một gen cấu trúc ở tế bào nhân chuẩn  

A.

A. Không bao giờ thaỵ đổi trật tự nuclêôtit.    

B.

B. luôn tạo ra sản phẩm tham gia vào kiểm soát hoạt động của các gen khác.  

C.

C. luôn được biểu hiện ra kiểu hình.  

D.

D. có thể được phiên mã và dịch mã ra nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Một gen cấu trúc ở tế bào nhân chuẩn có tính chất phân mảnh (những đoạn exon cách nhau bởi intron) nên có thể được phiên mã và dịch mã ra nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau. Chọn D.     

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...