** Một gen có 1620 nuclêôtit tham gia tổng hợp prôtêin. Khối lượng nước được giải phóng khi tổng hợp prôtêin nói trên là

A.

4788 đvC.

B.

4842 đvC.

C.

4824 đvC.

D.

4806 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4824 đvC.

Số phân tử nước được giải phóng :  - 2 = 268.

Khối lượng nước khi giải phóng để tổng hợp phân tử prôtêin là:

268 × 18 = 4824 (đvC).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.