Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của gen này có 150 ađênin và 120 timin. Số liên kết hiđrô của gen là:

A.

1120

B.

1080

C.

990

D.

1020

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trên mạch 1 của gen có A1 = 150 → T1 = 120 → A gen = T gen = A1 + T1 = 150 + 120 = 270.

Nu G = 20% → A = T = 30% => Tổng số nucleotit của gen là: N = 270 x 100 : 3 = 900; G = X = 900 : 2 - 270 = 180.

Số liên kết hiđrô của gen là: 2A + 3G = 2.270 + 3.180 = 1080.

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...