Một gen không phân mảnh dài 4202,4 sẽ chứa số cặp nuclêôtit là

A.

472.

B.

1236.

C.

618.

D.

3708.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1236.

Số cặp nuclêôtit của gen là  = 1236 (cặp).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.