Một gia đình sử dụng 5% tiền tiết kiệm để mua một chiếc tủ có giá 5 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm còn lại của gia đình đó có:

A.

95 triệu đồng

B.

90 triệu đồng

C.

96 triệu đồng

D.

97 triệu đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trước khi mua tủ lạnh, số tiền tiết kiệm gia đình có là: $5 \times 100:5 = 100$ (triệu) Sau khi mua tủ lạnh, số tiền tiết kiệm gia đình còn là: 100 – 5 = 95 (triệu) Đáp số: 95 triệu đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...