Một hạt nhân X phóng ra tia bêta và biến đổi thành hạt nhân Y. Tại thời điểm t, người ta khảo sát thấy tỉ số khối lượng hạt nhân Y và X bằng a. Tại thời điểm t + T (T là chu kỳ phân rã của hạt nhân X), tỉ số trên bằng:

A.

 a + 1.

B.

 a + 2.

C.

2a - 1 .       

D.

2a + 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình phóng xạ: img1 Gọi m0 là khối lượng của mẫu X ban đầu (t=0) Khối lượng của X còn lại tại thời điểm t: img2 Khối lượng của hạt Y tạo thành bằng khối lượng của X phân rã sau thời gian t. img3  Tương tự, tỉ số khối lượng của hạt nhân Y so với hạt nhân X tại thời điểm t’ là img4  Với img5 img6  Đáp án D

 

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.