* Một hạt prôton chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính R trong một từ trường đều B = 5.102 (T) với vận tốc v = 2,5.105 (m/s). Cho biết, với prôton: e = 1,6.10−19 (C); mp = 1,672.10−27 (kg).

Bán kính quỹ đạo R là

A.

R = 5,2 (cm).

B.

R = 4,5 (cm).

C.

R = 4,4 (cm).

D.

R = 4,2 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = 5,2 (cm).

Lực Lo-ren hướng tâm giữ cho êlectron chuyển động đều trên quỹ đạo tròn bán kính R cân bằng với lực li tâm:                  

F = qvBsinα = evB =     (1)

Thay giá trị bằng số:

R = = 0,52 (m) = 5,2 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.