Một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là

A.

hệ sinh thái.

B.

Sinh quyển.

C.

loài sinh vật.

D.

quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hệ sinh thái.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.