Một hình chữ nhật có chiều rộng 12m. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

A.

24m

B.

60m

C.

34m

D.

50m

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chu vi hình chữ nhật là: $12 \times 6 = 72\left( m \right)$ Nửa chu vi hình chữ nhật là: 72 : 2 = 36 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: 36 – 12 = 24 (m) Đáp số: 24m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.