Một hỏa tiễn bay lên không trung theo chuyển động nhanh dần đều ở độ cao h = 4.104m nó đạt được vận tốc v = 1,4.103 m/s. Khối lượng trung bình của hỏa tiễn bằng m = 500kg. Động cơ của hỏa tiễn đã phải thực hiện một công bằng bao nhiêu:

A.

640 MJ.

B.

686 MJ.

C.

725 MJ.

D.

750 MJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

686 MJ.

Công của động cơ hỏa tiễn AF = F.s

F là hợp lực của hai thành phần: Trọng lực P và lực fk tạo cho hỏa tiễn

một gia tốc a.

Ta có F = P + fk hay công AF = (P + fk)s = (mg + ma)s

Gia tốc a =  nên AF = mgh +

Thay số AF = 686 MJ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.