Một hội nghị gồm img1 đại biểu nước A, img2 đại biểu nước B và img3 đại biểu nước C trong mỗi nước có hai đại biểu là nữ. Chọn ngẫu nhiên ra img4 đại biểu, xác suất chọn được img5 đại biểu để mỗi nước có ít nhất một đại biểu và có cả đại biểu nam và đại biểu nữ bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số phần tử không gian mẫu là img1. Gọi img2 là biến cố: “Chọn ra img3 đại biểu sao cho mỗi nước đều có ít nhất một đại biểu”. Gọi img4 là biến cố: “Chọn ra img5 đại biểu sao cho mỗi nước đều có ít nhất một đại biểu và có cả đại biểu nam và đại biểu nữ”. Gọi img6 là biến cố: “Chọn ra img7 đại biểu sao cho mỗi nước đều có ít nhất một đại biếu và cả img8 đại biểu hoặc toàn nam hoặc toàn nữ”. Ta có: img9img10. img11img12. img13img14img15img16. Vậy img17img18. Chọn đáp án D.

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...