Một hỗn hợp gồm hai chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8 gam. Thể tích tương ứng là 11,2 lít (ở đktc). Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là:

A.

C2H6 và C3H8.

B.

C3Hvà C4H10.

C.

C4H10 và C5H12.

D.

Kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C3Hvà C4H10.

 =  = 49,6 (g).

Giả sử gọi MA là phân tử khối ankan thứ nhất, gọi MB là phân tử khối ankan thứ hai.

MA < MB thì MA < MB 14n + 2 < 49,6 < 14n' + 2 n < 3,4 < n'

n = 1, 2, 3; n' = 4, 5, 6,.....

Vì A, B là đồng đẳng kế tiếp nên n = 3 thì n' = 4. Vậy, A là C3Hvà B là C4H10.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.