Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 biên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên bi thì số cách chọn là img1. Gọi img2 là biến cố “trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ” thì là biến cố img3 “ cả ba viên bi lấy ra đều không có màu đỏ” ( tức là lấy ra cả ba viên bi đều màu xanh” Số cách chọn ra 3 viên bi mà 3 viên bi đó đều màu xanh là img4 img5Số cách chọn ra 3 viên bi mà trong đó có ít nhất một viên bi màu đỏ là img6 cáchimg7 img8 

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...