Một hộp đựng img1 tấm thẻ được đánh số từ img2 đến img3. Chọn ngẫu nhiên img4 tấm thẻ từ hộp. Gọi img5 là xác suất để tổng số ghi trên img6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó img7 bằng:   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Gọi img2: “tổng số ghi trên img3 tấm thẻ ấy là một số lẻ”. Từ img4 đến img5img6số lẻ và img7 số chẵn. Để có tổng của img8 số là một số lẻ ta có img9 trường hợp. Trường hợp 1: Chọn được img10 thẻ mang số lẻ và img11 thẻ mang số chẵn có: img12 cách. Trường hợp 2: Chọn được img13 thẻ mang số lẻ và img14 thẻ mang số chẵn có: img15 cách. Do đó img16. Vậy img17.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.