Một hợp kim gồm các kim loại Zn, Fe, Cu. Hóa chất có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim thành dung dịch là         

A.

A. dung dịch HCl                

B.

B. dung dịch NaOH        

C.

C. HNO3 đặc, nguội                

D.

D. dung dịch FeCl3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Zn, Fe, Cu đều tác dụng được với FeCl3 dựa theo dãy điện hóa kim loại (đẩy Fe3+ --> Fe2+)

Vậy đáp án đúng là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.