Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 640 nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 2 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 2 m. Vân tối thứ 3 cách vân trung tâm một khoảng:

A.

0,6 mm.

B.

2,6 mm.

C.

1,6 mm.

D.

3,6 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,6 mm.

- Áp dụng công thức i =  = 0,64.10-3 m

- Vị trí của vân tối trên màn được xác định: x = 

- Vân tối thứ 3 ứng với k = 2 và k = -3  x = 1,6 mm. Vậy vân tối thứ 3 cách vân trung tâm một khoảng 1,6 mm.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...