Một khối đồ chơi gồm một khối hình trụ img1 gắn chồng lên một khối hình nón img2, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là img3, img4, img5, img6 thỏa mãn img7, img8 (hình vẽ). Biết rằng thể tích của khối nón img9 bằng img10. Thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng Description: C:\Users\laptop vaio\Documents\Vinh chau 3.png   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có thể tích khối trụ là img1, mà img2 img3. Mặt khác thể tích khối nón là img4 img5. Suy ra img6. Vậy thể tích toàn bộ khối đồ chơi bằng img7.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.