Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là img1img2 (như hình vẽ) img3  Một con kiến xuất phát từ điểm A muốn tới điểm B thì quãng đường ngắn nhất nó phải đi dài bao nhiêu img4?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1  Giả sử đường đi của con kiến là A-C-B ( hình vẽ ). Đặt img2. Độ dài đường đi img3Dấu bằng khi img4img5.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.