Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có các kích thước 3dm, 2,4dm và 2,1dm đem cắt ra thành các khối hình hộp chữ nhật có kích thước bằng nửa các kích thước của hình hộp chữ nhật đã cho. Hỏi cắt được bao nhiêu khối hộp hình chữ nhật nhỏ?

A.

8 khối

B.

10 khối

C.

4 khối

D.

6 khối

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:So với các hình hộp chữ nhật nhỏ, hình hộp chữ nhật lớn có chiều dài gấp 2 lần, chiều rộng gấp 2 lần, chiều cao gấp 2 lần. Do đó thể tích hình hộp chữ nhật lớn gấp: 2 $ \times $ 2 $ \times $ 2 = 8 lần hình hộp chữ nhật bé. Vậy có thể cắt ra 8 khối hộp hình chữ nhật nhỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...