Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R m đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I A. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính theo công thức nào dưới đây?

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Cảm ứng từ tại tâm một dây dẫn tròn được xác định bằng biểu thức img1

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.