Một khung dây phẳng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Giảm cảm ứng từ đi 2 lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên 4 lần thì momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung sẽ tăng lên

A.

2 lần.

B.

4 lần.

C.

6 lần.

D.

8 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 lần.

Do M = IBSsinθ ~ IB.

Khi B giảm 2 lần, I tăng lên 4 lần thì I.B tăng lên 2 lần. Vậy M tăng lên 2 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...