Một kim loại có giới hạn quang điện 0,44 μm thì công thoát của nó là:

A.

2,8 eV.

B.

3,2 eV.

C.

1,24 eV.

D.

1,6 eV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1   

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.