* Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k, đầu trên được treo vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật khối lượng m = 100 (g) thì lò xo giãn ra 25 (cm). Người ta kích thích cho vật dao động điều hoà dọc theo trục lò xo. Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ bằng 8cm. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Lấy gia tốc trọng trường g ≈ 10 (m/s2) và π2 = 10. Tại một thời điểm t1 nào đó vật đang ở vị trí có li độ 4cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng.  Li độ của vật và độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tại vị trí sau t1 một khoảng thời gian là  s tiếp theo là

A.

x2 = 8 (cm); Fđh2 = 1,32 (N).

B.

x2 = 8,8 (cm); Fđh2 = 3,2 (N).

C.

x2 = –8 (cm); Fđh2 = 1,32 (N).

D.

x2 = –8,8 (cm); Fđh2 = 3,2 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x2 = –8 (cm); Fđh2 = 1,32 (N).

T = 1s

tT=13t=T3

kẻ trục thời gian và tách : T3=T12+T4

=> vật đang ở vị trí biên âm 

Độ lớn của lực đàn hồi tại các vị trí đó là: Fđh2 = k(Δ – x2) = 1,32 (N).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.