Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng 100 g. Cho vật dao động điều hòa với phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo biến đổi từ 40 cm đến 44 cm và khi qua VTCB vật có tốc độ bằng 20 cm/s. Lấy g = 10(m/s2). Viết phương trình dao động. Chọn gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương hướng xuống, lúc t = 0 lò xo có chiều dài 41 cm và đang đi xuống:

A.

 img1cm.

B.

img1cm.

C.

img1cm.

D.

img1cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Chiều dài của lò xo tại vị trí cân bằng: img1 Biên độ dao động của vật: img2 Tần số góc: img3 +Khi lò xo có chiều dài 41 cm, vật có li độ x = - 1 cm Tại img4  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.