Một lò xo độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy g = 10 m/s2. Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá ?         

A.

10 cm.        

B.

6 cm.        

C.

5 cm.        

D.

8 cm.        

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Để hệ thống không rơi thì img1 cm.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.