Một lò xo khi mắc vào điểm cố định, kéo đầu còn lại bằng lực F thì lò xo dãn ra Δl. Nếu kéo 2 đầu lò xo trên cũng bằng lực F thì lò xo dãn ra 

A.

2Δl.

B.

2Δl/2.

C.

Δl.

D.

Không dãn vì 2 lực cân bằng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Δl.

kéo một đầu lò xo bằng lực F lò xo dãn Δl => kéo hai đầu lò xo cũng bằng lực F thì lò xo cũng dãn Δl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...