Một lò xo khi mắc vào điểm cố định, kéo đầu còn lại bằng lực F thì lò xo dãn ra Δl. Nếu kéo 2 đầu lò xo trên cũng bằng lực F thì lò xo dãn ra 

A.

2Δl.

B.

2Δl/2.

C.

Δl.

D.

Không dãn vì 2 lực cân bằng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Δl.

kéo một đầu lò xo bằng lực F lò xo dãn Δl => kéo hai đầu lò xo cũng bằng lực F thì lò xo cũng dãn Δl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...