Một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50N/m được giữ cố định đầu dưới còn đầu trên gắn với vật nặng m = 100g. Nâng vật m để lò xo dãn 2,0cm rồi buông nhẹ, hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2. Thời gian lò dãn trong một chu kỳ là ?  

A.

 70,2ms.

B.

93,7 ms.

C.

187 ms.

D.

 46,9 ms.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng img2  Nâng vật để lò xo giãn 2 cm rồi thả nhẹ img3 vật dao động với biên độ img4  + Lò xo bị giãn khi vật đi từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí biên trên. + Từ hình vẽ ta có img5   

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.