Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q = +5μC. Khối lượng m = 200 gam. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo giãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm t = 0,2 s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E = 105V/ m. Lấy g = π2 = 10(m/ s2). Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là:

A.

 25π(cm/s)

B.

 20π(cm/s)

C.

30π(cm/s)

D.

 19π(cm/s)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì: img1 + Biên độ ban đầu: img2 + Tại thời điểm: img3 + Tại thời điểm img4. Và khi đó thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,2s. Vì img5 hướng ra xa điểm cố định và q > 0 nên img6 cùng chiều với img7 img8Vị trí cân bằng khi có điện trường lệch ra xa điểm cố định: img9 img10 Biên độ dao động khi có điện trường: img11 + Điện trường không còn sau 0,2 simg12 vật sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng ban đầu: img13 Biên độ dao động trong giai đoạn này: img14 + Tốc độ cực đại: img15  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.