Một loại chất béo được tạo thành bởi glixerol và 3 axit béo là axit panmitic, axit oleic và axit linoleic. Đun 0,1 (mol) chất béo này với 500 (ml) dung dịch NaOH 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thu được m (gam) chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.

91,6.

B.

96,4.

C.

99,2.

D.

97.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

96,4.

Phản ứng:

Chất béo + 3NaOH  C15H31COONa + C17H33COONa + C17H31COONa + glyxerol
  0,1             0,3                0,1                       0,1                    0,1

 Số mol NaOH ban đầu là 0,5 × 1= 0,5 mol.

Số mol NaOH dư là 0,5 – 0,3 = 0,2 mol.

Vậy chất rắn khan sau phản ứng gồm 0,1 mol C15H31COONa; 0,1 mol C17H33COONa; 0,1 mol C17H31COONa và 0,2 mol NaOH dư (glyxerol đã bay hơi khi cô cạn dung dịch).

Vậy khối lượng chất rắn khan là:

m = 0,1.278 + 0,1.304 + 0,1.302 + 0,2.40 = 96,4 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...