Một loại mỡ chứa 40% olein, 20% panmitin và 40% stearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là:

A.

1209,00.

B.

1304,27.

C.

1326,00.

D.

1335,00.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1304,27.

Gọi nolein , npanmitin , nstearin lần lượt là x ,y ,z

ta có nglyxerol = 1,5 mol

ptpu:

C3H5(OCOC17H33)3 + 3NaOH  C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa

C3H5(OCOC15H31)3 +3 NaOH  C3H5(OH)3  +3 C15H31COONa

C3H5(OCOC17H35)3 + 3NaOH  C3H5(OH)3 + 3 C17H35COONa

Tổng số mol các chất có trong m gam mỡ đó bằng tổng số mol glyxerol thu được

Vậy x+y+z = 1,5                (1)

Ta có  molein = 884x (g)

         mpanmitin= 806y (g)

         mstearin  = 890z (g)

Theo bài ra: molein:mpanmitin:mstearin = 40%:20%:40%

Suy ra 884x = 890z           (2)

           884x =2806y          (3)

Từ (1) , (2) và (3) suy ra x= 0,59  y= 0,32  z= 0,59

Vậy m= 0,59.884 + 0,32. 806 + 0,59.890 = 1304,58 (g)   ≈ 1304,27

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...