Một lớp có img1 đoàn viên trong đó có img2nam và img3 nữ. Chọn ngẫu nhiên img4 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại img5 tháng img6. Tính xác suất để trong img7 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số kết quả có thể xảy ra img1.

Gọi img2 là biến cố “trong img3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ”. Ta có: img4

Vậy: img5

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.