Một lớp học có 6 dãy bàn, mỗi dãy bàn có 4 học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

A.

24 học sinh

B.

20 học sinh

C.

16 học sinh

D.

26 học sinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lớp học đó có số học sinh là: $4 \times 6 = 24$ (học sinh) Đáp số: 24 học sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.