Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất đó là         

A.

A: 3 năm

B.

B: 4,5 năm

C.

C: 9 năm

D.

D: 48 năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo bài ra ta có img1 năm  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.