Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=5mH và trên tụ điện có điện dung C=1,5μF, điện áp cực đại trên tụ là 8V. Cường độ dòng điện trong mạch khi điện áp trên tụ là 4V có độ lớn bằng bao nhiêu ?              

A.

55mA.                       

B.

0,15mA.

C.

0,12A.

D.

0,45A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo định luật bảo toàn năng lượng trong mạch dao động điện từ ta có img1img2      

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...