Một mạch dao động điện từ lý tưởng, tụ có điện dung C = 0,2 μF đang dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại trên tụ là Uo = 13 V. Biết khi hiệu điện thế trên tụ là 12 V thì cường độ dòng điện trong mạch 5 mA. Chu kì dao động riêng của mạch bằng:

A.

 4.10-4 s.

B.

 4π.10-4 s.

C.

24π.10-4 s.

D.

 2.10-4 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Năng lượng của mạch dao động: img1  img2 Chu kì của mạch LC: img3   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.