Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 5 μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 mH. Hiệu điện thế cực đại trên hai đầu tụ điện bằng 12 V. Tại thời điểm hiệu điện thế trên hai đầu tụ điện là 8 V thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là:

A.

WC=1,6.10-4 (J); WL=4.10-4 (J).

B.

WC =1,6.10-4 (J); WL =10-4 (J).

C.

WC=10-4 (J); WL=2.10-4 (J).

D.

WC = 1,6.1 0-4 (J);WL =2.10-4 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

WC = 1,6.1 0-4 (J);WL =2.10-4 (J).

Năng lượng điện từ trong mạch được xác định:

W = WCmax = WLmax = 3,6.10-4 (J).

Tại thời điểm u = 8 (V) ta có năng lượng điện trường : WC = 1,6.10-4 (J).

Suy ra năng lượng từ trường tại thời điểm u = 8 (V) là:

WL = W - WC = 2.10-4 (J).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...