Một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH, mạch đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 4cos(ωt + π/3) mA. Thời gian ngắn nhất từ t = 0 đến khi tụ phóng hết điện là π/3 μs. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có giá trị cực đại bằng:  

A.

12 V.

B.

16 V.

C.

8 V.

D.

4 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thời gian ngắn nhất từ t = 0 đến khi tụ phóng hết điện là π/3 μs img1 

Lại có: img2.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...