Một mạch điện gồm img1 linh kiện như hình vẽ, trong đó xác suất hỏng của từng linh kiện trong một khoảng thời gian img2 nào đó tương ứng là img3; img4; img5img6. Biết rằng các linh kiện làm việc độc lập với nhau và các dây luôn tốt. Tính xác suất để mạng điện hoạt động tốt trong khoảng thời gian img7.  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:  Mạng điện hoạt động tốt khi xảy ra các trường hợp sau: TH1: Mạng img1 ,img2,img3 tốt,img4không tốt. Xác suất là img5. TH2: Mạng img6 , img7,img8 tốt, img9 không tốt. Xác suất là img10. TH3: Mạng img11 , img12, img13,img14 tốt. Xác suất là img15. Xác suất thỏa mãn ycbt là:img16 . Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...