Một mạch điện không phân nhánh gồm R, L, C. Biết R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =  H và tụ điện có C = F. Giữa hai đầu đoạn mạch có điện áp u = 200cos(100πt + ) (V). Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là:

A.

i = 2cos(100πt – ) (A).

B.

i = cos(100πt – ) (A).

C.

i = cos(100πt – ) (A).

D.

i = 2cos(100πt – ) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

i = cos(100πt – ) (A).

Ta có: ZL = ωL = 100 Ω; ZC = = 50 Ω.

Tổng trở: Z = = 100 Ω

Áp dụng định luật Ôm: I0 = = A.

Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là:

tanφ = = φ = > 0 cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc . Biểu thức của cường độ dòng điện là:

i = cos(100πt + ) = cos(100πt – ) (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.