Một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài là 1,5m, chiều rộng là 75cm. Tính diện tích mặt bàn hình chữ nhật.

A.

1,125${m^2}$

B.

1,25${m^2}$

C.

0,85${m^2}$

D.

0,95${m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 75cm = 0,75m. Diện tích mặt bàn là: $1,5 \times 0,75 = 1,125({m^2})$ Đáp số: 1,125${m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.