Một mẫu chất phóng xạ vào thời điểm t có độ phóng xạ là 548 Bq. Sau thời gian 48 phút, độ phóng xạ giảm xuống còn 213 Bq. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là:

A.

50,84 phút.

B.

73,28 phút.

C.

35,21 phút.

D.

31,44 phút.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

35,21 phút.

Ta có: H = eH0e-λt = 548, H' = eH0e-λ(t + 48.60) = 213

e-λt + λ (t + 48.60) =

T = 2112,5 s = 35,21 phút.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...