Một mẫu img1 tại img2 có khối lượng 48g. Sau thời gian img3 giờ mẫu img4 đó còn lại là 12g. Biết img5 là chất phóng xạ img6 tạo thành hạt nhân con là img7 . Chu kì phóng xạ của img8

A.

A: 12 giờ

B.

B: 15 giờ

C.

C: 18 giờ

D.

D: 5 giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B Phương trình phóng xạ: img1 ban đầu, img2 là khối lượng còn lại của mẫu img3 trên sau thời gian img4 . Ta có img5 img6   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.