img1

Một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn dây (1) và cuộn dây (2) như hình vẽ. Cuộn dây có số vòng dây là N1=2200 vòng dây. Một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 1/π H, biểu diễn như hình vẽ. Người ta tiến hành nối hai đầu cuộn dây (1) vào điện áp xoay chiều ổn định u=Uimg2cos(100πt) (V), sau đó nối hai đầu cuộn dây (2) với đoạn mạch AB thì thấy rằng điện áp hiệu dụng đo trên đoạn NB có giá trị cực đại bằng 141,42 V. Người ta lại đổi cách mắc, cuộn (2) cũng nối với điện áp u còn cuộn (1) nói với đoạn mạch AB thì điện áp hiệu dụng đo trên đoạn mạch MB có giá trị cực đại bằng 783,13 V. Hỏi cuộn dây (2) có bao nhiêu vòng dây?          

A.

4840.

B.

800.

C.

1000. 

D.

1500.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp giải: Sử dụng lí thuyết máy biến áp kết hợp với lí thuyết về mạch RLC có C biến thiên.

+ Khi nối cuộn 1 với u, cuộn 2 với mạch AB ta có 

Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu NB hau UCmax=> 

+ Khi nối cuộn 2 với cuộn u, cuộn 1 với mạch AB ta có  

Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu MB hay URmax =>   Từ (1) (2), ta có => N2 = kN1 = 1000 vòng .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.