Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24 V và 10 A. Điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:

A.

2,4 V; 1 A.

B.

2,4 V; 100 A.

C.

240 V; 1 A.

D.

240 V; 100 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

240 V; 1 A.

Ta có: U1 = U2 = 24 = 240 V.

I1 = I2 = 10 = 1 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.