Một máy lạnh lấy nhiệt lượng Q2 từ nguồn lạnh và tỏa nhiệt lượng Q1 cho nguồn nóng, Ta luôn có

A.

Q2 > Q1.

B.

Q2 < Q1.

C.

Q2 = Q1.

D.

Q2 ≈ Q1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Q2 < Q1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.