Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu điện thế pha là 120V. Hiệu điện thế dây bằng:          

A.

169,7V.

B.

207,85V.

C.

84,85V.

D.

69,28V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có Ud = Up = 207,85 V.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.