Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần cảm, cần phát ra dòng điện có tần số không đổi 60 Hz để duy trì hoạt động của một thiết bị kỹ thuật. Nếu thay rôto của máy phát điện bằng một rôto khác có ít hơn hai cặp cực thì số vòng quay của rôto trong một giờ phải thay đổi đi 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là :  

A.

5.

B.

4.

C.

6.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có f = np = (n + ∆n)(p - 2), với ∆n = img1 = 5 vòng/s

Thay n = img2, ta được: f = (img3 + ∆n)(p -2) => 60 = (img4 + 5 )(p -2) <=> p2 – 2p – 24 = 0 => p = 6.

Vậy đáp án đúng là C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...