Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ biển một khoảng img1. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là img2. Người canh hải đăng có thể chèo đó từ A đến điểm M trên bờ biển với vận tốc img3 rồi đi bộ đến C với vận tốc img4. Xác định vị trí của điểm M để người đó đến kho nhanh nhất.

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 Khi đó img2. Thời gian người canh hải đăng đi từ A đến C là img3 (giờ), img4  Người canh hải đăng tới kho nhanh nhất khi thời gian T nhỏ nhất: img5 đạt GTNN. img6  Lập BBT suy ra: Hàm số T đạt GTNN tại điểm img7 .

Đáp án đúng là D.

  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...